Manifest Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen

Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen

ELONISAS tekent het manifest "Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen".

Op dinsdag 29 januari hebben zo’n 20 organisaties uit Nijmegen en de wijde omgeving in het Nijmeegse stadhuis het manifest Open en Weerbaar (pdf, 2.1 MB) getekend. De organisaties verbinden zich hierdoor aan een verantwoorde omgang met digitale gegevens.

Met de toenemende digitalisering in de maatschappij is in Nijmegen ook het besef gegroeid dat er nagedacht moet worden over een verantwoorde manier van omgaan met alle gegevens die beschikbaar komen. Dit heeft geleid tot het programma Open en Weerbaar, waarin de gemeente het initiatief heeft genomen deze uitdaging op de agenda te krijgen.

Een groeiend aantal organisaties, waaronder ELONISAS, ondersteunt het initiatief. De naam Open en Weerbaar is daarbij een bewuste keuze. Open, omdat de gemeente en de deelnemende organisaties aan de samenleving willen laten zien hoe zij gerechtvaardigd omgaan met persoonsgegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ervoor gezorgd wordt dat we niet meer gegevens gebruiken dan echt nodig is. En Weerbaar, omdat er een nieuwe groep mensen ontstaat die zich onvoldoende bewust is van de mogelijke gevolgen van hun gedrag op internet, zoals identiteits- en internetfraude, schending van de privacy en andere vormen van misbruik van persoonlijke gegevens.

Ook ELONISAS wil haar klanten en relaties helpen om weerbaar te worden in hun gedrag in de digitale wereld.